رضا هلالی

قسمت اول(شعر خوانی)

http://www.persianupload.com/2180471

قسمت دوم(روضه حضرت زینب)

http://www.persianupload.com/4157906

قسمت سوم(نوحه حضرت زینب)

http://www.persianupload.com/8802096

قسمت چهارم(واحد برای شهدا)

http://www.persianupload.com/1300846

واحد زیبا

http://www.persianupload.com/3991630

شور

http://www.persianupload.com/7765149

/ 0 نظر / 28 بازدید