گزارش تصویری از مراسم بدرقه فاطمیه(هییت الرضا)از دید ایسنا

http://img6.img98.com/out.php/i59047_Multimediapics13892Photo4977.JPG

 

http://img6.img98.com/out.php/i59048_Multimediapics13892Photo4979.JPG

 

http://img6.img98.com/out.php/i59049_Multimediapics13892Photo4980.JPG

 

http://img6.img98.com/out.php/i59050_Multimediapics13892Photo4981.JPG

 

http://img6.img98.com/out.php/i59055_Multimediapics13892Photo4982.JPG

 

http://img6.img98.com/out.php/i59056_Multimediapics13892Photo4985.JPG

 

http://img6.img98.com/out.php/i59057_Multimediapics13892Photo4986.JPG

 

http://img6.img98.com/out.php/i59058_Multimediapics13892Photo4988.JPG

 

http://img6.img98.com/out.php/i59063_Multimediapics13892Photo4992.JPG

 

http://img6.img98.com/out.php/i59062_Multimediapics13892Photo4991.JPG

 

http://img6.img98.com/out.php/i59061_Multimediapics13892Photo4990.JPG

 

http://img6.img98.com/out.php/i59060_Multimediapics13892Photo4989.JPG

 

http://img6.img98.com/out.php/i59065_Multimediapics13892Photo4994.JPG

 

http://img6.img98.com/out.php/i59064_Multimediapics13892Photo4993.JPG

 

/ 0 نظر / 46 بازدید